سفارش تبلیغ
صبا ویژنبیا ازدواج کنیم

 

  

 

همه میگن

sawderfgtrد

مجردون -متاهل ها--زن--مرد - پیر مرد - پیر زن - راننده تاکسی - دکتر عمومی - دکتر متخصص - ورزشکاران-

دانشجو - معلم - کاسب -  خانه دار-  مبل فروش - قصاب - شهرداری - فرمانداری -

بیکار - شاغل - راننده پراید - مکانیک ماشین - برقی - گل فروش و........

همه میگند درود بر ازدواج

باز من نبودم-دارید شعار درود بر ازدواج را فراموش میکنید-

حالا برای جبران این که نگفتید درود بر ازدواج

 همه با هم بگید -بلند بگید-همه جا بگید -نترسید و بگید- در همه حال بگید

 فقط وقتی گفتید زود فرار کنید درود بر ازدواج


نوشته شده در جمعه 91/9/17ساعت 10:5 عصر توسط بیا ازدواج کنیم نظرات ( ) |


Design By : Pichak